آیکن گفتگو با ما

محصولات تقویت حافظه(15)

فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 0-2 سال(پک2)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۲۹,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 0-2 سال(پک1)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۲۱,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 2-0 سال(کامل)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۴۲,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-2 سال (پک کامل)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۱۲۸,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 2-3 سال(پک 3)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۵۰,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-2 سال(پک 1)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۵۶,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-2 سال(پک 2)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۵۶,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 5 سال به بالا
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۳۸,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-4 سال (پک2)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۴۹,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 4-3 سال(پک1)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
*تقویت تخیل​
۴۹,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 4-3 سال(پک کامل)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۸۷,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 5-4 سال(پک 1)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۴۳,۰۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
سبد خرید شما خالی است!