آیکن گفتگو با ما

محصولات تقویت حافظه(15)

فلش کارت های ماندالا
این محصول مناسب کودکان بالای 3 سال می باشد.
۵۴,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 0-2 سال (بسته2)
این محصول شامل 120 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۳۲,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 0-2 سال(بسته1)
این محصول شامل 80 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۲۳,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 2-0 سال(کامل)
اهداف آموزش:
* کمک به توانایی به خاطر سپردن
*انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت حافظه تصویری
* تقویت تخیل
۴۶,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-2 سال (بسته کامل)
این محصول شامل 961 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۱۴۱,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 2-3 سال(بسته 3)
این محصول شامل 289 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۵۵,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-2 سال (بسته1)
این محصول شامل 289 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۶۲,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 3-2 سال (بسته 2)
این محصول شامل 337 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۶۲,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 5 سال به بالا
این محصول شامل دو دفترچه الف و ب، 1000 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۴۲,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 4-3 سال (بسته 2)
این محصول شامل 301 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۵۴,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 4-3 سال (بسته1)
این محصول شامل 301 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۵۴,۰۰۰ تومان
فلش کارت های حافظه ارتباط دهنده 4-3 سال (بسته کامل)
این محصول شامل 602 عدد فلش کارت و یک عدد سی دی صوتی می باشد.
۹۶,۰۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
سبد خرید شما خالی است!