رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

نکات روانشناسی و رفتارشناسی کودک

 

تصاویر زیر فایلهای تصویری متحرک کوتاهی هستند که نکات روانشناسی و رفتارشناسی کودک را شامل میشوند.

با کلیک روی هر تصویر و کمی مکث روی آن میتوانید نکات را مطالعه بفرمایید.

 

پاسخ های نامناسب در چالشها 1
وقتی کودکان تنبیه میشوند
من به بدنم احترام میگذارم1
من به بدنم احترام میگذارم2
من به بدنم احترام میگذارم3
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم1
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم2
مراقب برادرت باش
ثبات یک کلید در والدگری
بازسازی سرزنش ها
آجرهای عزت نفس
وقتی میخواهید مقابل دیگران با کودک خود گفتگو کنید
دادن انتخاب به کودکانتان مشوق آنهاست
جهان به کودکان می آموزد
چگونه با کودک خود صحبت کنیم
کودکم ناراحت است چه کارهایی نکنم
با کودکتان همانطور رفتار کنید که با دوست و فامیل رفتار میکنید
امکان دارد توضیح بدهید چرا
نوزاد رها شده از بند پوشک گیف
کدام گروه از پاسخها به ما کمکی نمیکند
نگوییم لگد نزن از زبونت استفاده کن
Loading

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021