آیکن گفتگو با ما

مراقبت جنسی کودک

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ بازدید: ۵۹۹

فیلمی کوتاه درباره ی آموزش به کودکان برای جلوگیری آن ها از آزار جنسی و کودک آزاری که به زبان فارسی دوبله شده است. [ادامه...]

۵ بهمن ۱۳۹۵ بازدید: ۵۶۴

راه های ساده برای آموزش به کودکان برای جلوگیری از سوء استفاده جسمی و جنسی [ادامه...]

۸ تیر ۱۳۹۵ بازدید: ۲۵۲

چگونه مسائل جنسی را به کودکان خود آموزش دهیم [ادامه...]

۵ تیر ۱۳۹۵ بازدید: ۵۳۳

پاسخ به سوالات جنسی کودکان یک ضرورت است [ادامه...]