آیکن گفتگو با ما

خواندن تصویری

 محصولات 6

مناسب برای کودکان 0-8 سال 

اطلاعات با سرعت بالا/ تقویت تخیل/تقویت حافظه تصویری 

خواندن تصویری 5 خواندن تصویری 5

حافظه تثبیت کننده

 محصولات 16

مناسب برای کودکان:بالای 5 سال

این مجموعه حاوی 100 عدد فلش کارت می باشد.

حافظه تثبیت کننده حافظه تثبیت کننده

تمرینات نوشتنی

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بازدید: ۱۱

مناسب برای کودکان: 6 تا 7 سال تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد و جهت استفاده باید چاپ شوند. روزانه بیش تر از یک برگه به کودک خود ندهید. [ادامه...]

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بازدید: ۱۰

مناسب برای کودکان: 5 تا 6 سال تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد و جهت استفاده باید چاپ شوند. روزانه بیش تر از یک برگه به کودک خود ندهید. [ادامه...]

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بازدید: ۵

مناسب برای کودکان: 4 تا 5 سال تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد و جهت استفاده باید چاپ شوند. روزانه بیش تر از یک برگه به کودک خود ندهید. [ادامه...]

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بازدید: ۵

مناسب برای کودکان: 3 تا 4 سال تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد و جهت استفاده باید چاپ شوند. روزانه بیش تر از یک برگه به کودک خود ندهید. [ادامه...]

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ بازدید: ۶

مناسب برای کودکان: 2 تا 3 سال تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد و جهت استفاده باید چاپ شوند. روزانه بیش تر از یک برگه به کودک خود ندهید. [ادامه...]

خواننده کوچولو1


خواننده کوچولوی 1- قسمت اول- رنگها

این مجموعه مناسب کودکان 0 تا 6 سال می باشد. دموی خواننده کوچولوی یک رو ببینید با سه سرعت مختلف

مطمئن باشید کوچولوتون از این سی دی لذت می بره..........

خواننده کوچولو 2 ،روز اول

 در این ویدیو بخش اول خواننده کوچولوی 2 را مشاهده می کنید.