آیکن گفتگو با ما

همایش آموزش حافظه کودکان رویش طلایی

همایش حافظه

 

 مطابق تقسیم بندی ارائه شده از "بلوم" حافظه اولین سطح یادگیری محسوب می شود .

داشتن حافظه ای قوی تاثیر چشمگیری در سایر مراحل یادگیری انسان دارد.

بهترین زمان شروع تقویت حافظه، سنین زیر 6 سال می باشد؛ لازم به ذکر است هر بازی در سنین گوناگون عملکرد متفاوتی خواهد داشت.

آموزش های حافظه بر اساس تحقیقات سی ساله پروفسور مکوتو شیچیدا به مدت دو ساعت به شرح زیر برگزار می شود . 

 

 1. بازی تقویت حافظه ارتباط دهنده (Linking memory)

  گروه سنی : از 3 ماهگی تا 99 سالگی

  هدف: افزایش حافظه با کمک قابلیت های نیمکره راست به واسطه به خاطر سپاری انبوهی از اطلاعات نامربوط با سرعت بالا 

  محصول مرتبط: 

  • بسته های حافظه های ارتباط دهنده
 2. بازی تقویت حافظه سرعتی (Instant memory)

  گروه سنی : از 1 سال و 8 ماهگی تا 99 سالگی

  هدف: فزایش سرعت به خاطر سپاری اطلاعات 

  محصول مرتبط: 

  • فلش کارت های حافظه سرعتی
  • مکعب های حافظه تصویری
  • کارت های حسی پایه
 3. بازی های تقویت حافظه فضایی (Space Memory)

  گروه سنی : از 2 سال و 8 ماهگی تا 99 سالگی

  هدف: افزایش حافظه مربوط به اطلاعات سه بعدی، جغرافیایی، نقشه و ....

  محصول مرتبط: 

  • فلش کارت های حافظه فضایی
  • مکعب های حافظه تصویری
  • کارت های حسی پایه
 4. بازی های تقویت حافظه تصویری (Photographic Memory)

  گروه سنی : از 3 ماهگی تا 99 سالگی

  هدف:ارتقای توانایی حافظه مربوط به اطلاعات تصویری

  محصول مرتبط: 

  • مکعب های حافظه تصویری
  • فلش کارت های حافظه تصویری (تصاویر مشابه)
  • فلش کارت های ماندالا
  • فلش کارت های حافظه سرعتی
  • فلش کارت های حافظه فضایی
 5.  بازی حافظه نوری (Flash Memory)

  گروه سنی : از 2 سال و 8 ماهگی تا 99 سالگی

  هدف:بهبود حافظه شنیداری و اطلاعات صوتی

 6. بازی های حافظه تثبیت کننده (Peg Memory)

گروه سنی : از 2 سال و 8 ماهگی تا 99 سالگی

هدف: ارتقای قابلیت های مربوط به اطلاعات لیست و کمک به "به خاطر سپاری اطلاعات" انواع لیست

محصول مرتبط: 

 •  فلش کارت های حافظه تثبیت کننده

 

اطلاعات مربوط به زمان برگزاری که عموما در روزهای جمعه می باشد، از طریق سایت و فضای مجازی قابل پیگیری می باشد.