آیکن گفتگو با ما

ماساژ نوزاد

ماساژ نوزاد(قسمت دوم)

اقتدار مادر با کودک

رابطه بازی درمانی کودک و فرزندپروری

آیا آموزش بازی درمانی کودک ـ محور به مادران میتواند میزان اقتدار مادران را افزایش و روش های سخت گیرانه یا سهلگیرانه را کاهش دهد؟ 2ـ آیا آموزش بازی درمانی کودک محور میتواند میزان پذیرش مادر را افزایش دهد؟

بازی های ساده که می توانید در خانه با کودکتان انجام دهید.

رابطه بازی درمانی کودک و فرزندپروری

آیا آموزش بازی درمانی کودک ـ محور به مادران میتواند میزان اقتدار مادران را افزایش و روش های سخت گیرانه یا سهلگیرانه را کاهش دهد؟ 2ـ آیا آموزش بازی درمانی کودک محور میتواند میزان پذیرش مادر را افزایش دهد؟

دوست داری خودت را تو آینه نگاه کنی؟

رابطه بازی درمانی کودک و فرزندپروری

آیا آموزش بازی درمانی کودک ـ محور به مادران میتواند میزان اقتدار مادران را افزایش و روش های سخت گیرانه یا سهلگیرانه را کاهش دهد؟ 2ـ آیا آموزش بازی درمانی کودک محور میتواند میزان پذیرش مادر را افزایش دهد؟

سوالات کودکان درباره خدا

قصه گویی در کودکان ما بزرگترها خیلی اوقات تخیلات کودکان را با دروغ گویی اشتباه می کنیم . آیا تخیلات در کودکان خوب است یا نه؟

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021