آیکن گفتگو با ما

ماساژ نوزاد

ماساژ نوزاد(قسمت دوم)

وحشت خواب در کودکان چیست؟

​ اکثرِ والدین کودکشان را پس از دیدنِ یک کابوس آرام کرده‌اند؛ اما اگر کودکتان به اختلال وحشتِ خواب دچار باشد، مهم نیست چقدر تلاش کنید زیرا ترسِ او تسلی ناپذیر است. وحشتِ خواب یک امرِ مختل کننده خواب است که شبیه به کابوس به نظر می‌رسد، اما تظاهرات آن کمی دراماتیک‌تر است. در حالی که وحشت خواب می‌تواند برای والدین هشدار دهنده باشد، اما معمولاً جایِ نگرانی ندارد و نشانه مشکلِ عمیق تری نمی‌باشد.

بازی های ساده که می توانید در خانه با کودکتان انجام دهید.

وحشت خواب در کودکان چیست؟

​ اکثرِ والدین کودکشان را پس از دیدنِ یک کابوس آرام کرده‌اند؛ اما اگر کودکتان به اختلال وحشتِ خواب دچار باشد، مهم نیست چقدر تلاش کنید زیرا ترسِ او تسلی ناپذیر است. وحشتِ خواب یک امرِ مختل کننده خواب است که شبیه به کابوس به نظر می‌رسد، اما تظاهرات آن کمی دراماتیک‌تر است. در حالی که وحشت خواب می‌تواند برای والدین هشدار دهنده باشد، اما معمولاً جایِ نگرانی ندارد و نشانه مشکلِ عمیق تری نمی‌باشد.

دوست داری خودت را تو آینه نگاه کنی؟

وحشت خواب در کودکان چیست؟

​ اکثرِ والدین کودکشان را پس از دیدنِ یک کابوس آرام کرده‌اند؛ اما اگر کودکتان به اختلال وحشتِ خواب دچار باشد، مهم نیست چقدر تلاش کنید زیرا ترسِ او تسلی ناپذیر است. وحشتِ خواب یک امرِ مختل کننده خواب است که شبیه به کابوس به نظر می‌رسد، اما تظاهرات آن کمی دراماتیک‌تر است. در حالی که وحشت خواب می‌تواند برای والدین هشدار دهنده باشد، اما معمولاً جایِ نگرانی ندارد و نشانه مشکلِ عمیق تری نمی‌باشد.

سوالات کودکان درباره خدا

قصه گویی در کودکان ما بزرگترها خیلی اوقات تخیلات کودکان را با دروغ گویی اشتباه می کنیم . آیا تخیلات در کودکان خوب است یا نه؟

مقالات

رشد مغز کودکان

هیچکس نمی تواند به اندازه کافی بر اهمیت رشد مغز درطی آموزش اوایل کودکی تاکید کند. تحقیق و تکنولوژی پیشرفته امروزی به ما امکان می دهد تا در مورد مغز بیشتر بدانیم :اینکه مغز چگونه کار می کند و دوره های بسیار مهم رشد آن کدامند. ما در حال حاضر از طریق تحقیقی که بر روی مغز موشهای صحرایی انجام شده است می دانیم که یک محیط غنی واقعا اندازه مغز را افزایش می دهد (دایموند و هوپسون،1998). در روانشناسی عصب شناختی (نوروپسیکولوژی) پیشرفته یا تحقیق در زمینه رشد مغز، گرایش جدید در حال رشدی وجود دارد.