رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

ماساژ نوزاد(قسمت دوم)

ماساژ نوزاد (قسمت دوم)

وقتی بخش اصلی ماساژ را بر جلو، پشت و سر و صورت انجام دادید به حرکات کششی بپردازید. در این زمان ماهیچه‏ های کودک گرم شده و آرامش پیدا کرده بنابراین می‏توانید اعضای بدنش را بکشید و مفاصل را به آرامی حرکت دهید. این کشش‏ها به انعطاف بدن کودک شما کمک می‏کند. برای این بخش از کار روزمره‏تان، کودک را به پشت...
ماساژ نوزاد

ماساژ نوزادان

مادران می‌توانند به راحتی از طریق ماساژ دادن، دردهای ناشی از کولیک یا قولنج را در نوزاد خود تسلی بخشند. همچنین می‌توانند در حین ماساژ دادن فرزند خود، با او ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنند.
رشد

رشد جسمانی

از زمان تولد تا نوجوانی، نمو در قالب دو الگوی مختلف صورت می گیرد. الگوی نخست (از تولد تا یکسالگی) نموی با سرعت زیاد است، الگوی بعدی (از یکسالگی تا قبل از شروع بلوغ) که نمو ثابت تر است.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۹

 

 

آدرس : تهران  

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن خانه کودک:09127595946