رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما

مهارتهای زندگی برای بزرگسالان

 
مهارتهای زندگی برای بزرگسالان
آموزش مهارتهای زندگی، فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند مثل اینکه چه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام دهد. مهارتهای زندگی توانایی هایی است که فرد را قادر می سازد انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین مهارت هایی را نیز ایجاد می نماید. از این رو آموختن و به کار بستن این مهارت ها، بر احساس فرد از خود و دیگران، به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می گذارد. مهارت های زندگی، بر ادراک افراد از کفایت خود، اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد بنابراین نقش مهمی در سلامت روان دارد.

http:// انواع مهارت های زندگی:

سازمان بهداشت جهانی مهارت های زندگی را با عناوین دهگانه زیر مشخص نموده است که برخورداری از هر یک از این مهارت ها مستلزم دانستن، تمرین، و به کارگیری هرچه بیشتر در زندگی روزمره است.

  • مهارت خودآگاهی
  • مهارت همدلی
  • مهارت روابط بین فردی
  • مهارت ارتباط موثر
  • مهارت مقابله با استرس
  • مهارت مدیریت بر هیجان ها
  • مهارت حل مسئله
  • مهارت تصمیم گیری
  • مهارت تفکر خلاق
  • مهارت تفکر نقادانه

 مهارتهای زندگی برای بزرگسالان4

 مهارت خودآگاهی:

 "خودآگاهی" توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس ها و انزجارها است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی موثر و همدلانه است.

 

 مهارت همدلی:

همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسان های دیگر را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده، نسبت به انسان های دیگر ، منجر می شود.

 

  مهارت روابط بین فردی:

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند. یکی از موارد، توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

 

 مهارت ارتباط موثر :

  این توانایی به فرد کمک میکند تا بتواند کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت خود را بیان نماید. بدیدن معنی که فرد بتوند نظرها، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران در مواقع ضروری ، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 

 مهارت مقابله با استرس:

  این توانایی شامل شناخت استرس های مختالف زندگی و تاثیر آنها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تاثیر آن بر انسان، فرد را قادر میسازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.

 

 مهارت مدیریت بر هیجان ها:

این توانایی فرد را قادر میسازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه تاثیر هیجان ها بر رفتار  را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد. اگر با حالات هیجانی، مثل غم، خشم یا اضطراب درست برخورد نشود، این هیجانات تاثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهند گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

 

مهارت حل مسئله:

 این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور موثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمانی نیز منجر می گردد.

 

مهارت تصمیم گیری:

این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری نماید. اگر فردی بتواند فعالانه در مورد اعمالش تصمیم گیری نماید، جواب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کند، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

 

مهارتهای زندگی برای بزرگسالان1

 

نقش مهارتهای زندگی در ارتقای بهداشت روانی :

آموزش مهارتهای زندگی، فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند مثل اینکه چه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام دهد. مهارتهای زندگی توانایی هایی است که فرد را قادر میسازد انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین مهارت هایی را نیز ایجاد می نماید. از این رو آموختن و به کار بستن این مهارت ها، بر احساس فرد از خود و دیگران، به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می گذارد. مهارت های زندگی، بر ادراک افراد از کفایت خود، اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد بنابراین نقش مهمی در سلامت روان دارد. همراه با ارتقای سطح بهداشت روان، انگیزه فرد از خود و دیگران، پیشگیری از بیماریهای روانی، پیشگیری از مشکلات بهداشتی و مشکلات رفتاری افزایش می باد.

 

کارگاه "مهارتهای زندگی برای بزرگسالان"

نویسنده: رویش طلایی 


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021