رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

22 User
3,262,574 User
371 User
2,201 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
11-30 371   User 379   Page
11-29 2,201   User 2,301   Page
11-28 2,175   User 2,339   Page
11-27 1,899   User 1,987   Page
11-26 2,041   User 2,223   Page
11-25 2,079   User 2,143   Page
11-24 2,126   User 2,173   Page
11-23 2,162   User 2,300   Page
11-22 2,149   User 2,196   Page
11-21 2,184   User 2,312   Page
11-20 2,022   User 2,138   Page
11-19 2,049   User 2,113   Page
11-18 2,212   User 2,285   Page
11-17 2,317   User 2,436   Page
11-16 2,738   User 2,878   Page
11-15 3,202   User 3,364   Page
11-14 2,039   User 2,102   Page
11-13 1,979   User 2,050   Page
11-12 1,979   User 2,046   Page
11-11 2,110   User 2,287   Page
11-10 2,257   User 2,401   Page
11-09 2,207   User 2,419   Page
11-08 2,069   User 2,212   Page
11-07 2,199   User 2,343   Page
11-06 1,899   User 2,090   Page
11-05 1,820   User 1,878   Page
11-04 2,011   User 2,071   Page
11-03 1,787   User 1,827   Page
11-02 1,992   User 2,071   Page
11-01 2,085   User 2,155   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
189,791 4 %

Hour 1 To 2
176,441 4 %

Hour 2 To 3
161,941 4 %

Hour 3 To 4
152,476 3 %

Hour 4 To 5
150,312 3 %

Hour 5 To 6
148,631 3 %

Hour 6 To 7
152,325 3 %

Hour 7 To 8
157,647 4 %

Hour 8 To 9
168,773 4 %

Hour 9 To 10
183,074 4 %

Hour 10 To 11
199,887 4 %

Hour 11 To 12
208,009 5 %

Hour 12 To 13
212,049 5 %

Hour 13 To 14
211,120 5 %

Hour 14 To 15
210,235 5 %

Hour 15 To 16
210,740 5 %

Hour 16 To 17
206,611 5 %

Hour 17 To 18
200,301 4 %

Hour 18 To 19
199,355 4 %

Hour 19 To 20
197,336 4 %

Hour 20 To 21
196,641 4 %

Hour 21 To 22
196,903 4 %

Hour 22 To 23
201,736 4 %

Hour 23 To 24
196,581 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
2,162,292 67 %
ZZZ
ZZZ
774,462 24 %
USA
USA
144,663 4 %
ROM
ROM
50,313 2 %
DEU
DEU
45,451 1 %
CHN
CHN
12,641 0 %
RUS
RUS
11,531 0 %
GBR
GBR
7,944 0 %
UKR
UKR
7,486 0 %
CAN
CAN
3,855 0 %
FRA
FRA
3,742 0 %
DNK
DNK
3,161 0 %
AUS
AUS
3,092 0 %
NLD
NLD
2,367 0 %
ESP
ESP
1,580 0 %
IND
IND
1,462 0 %
ITA
ITA
1,415 0 %
BRA
BRA
1,398 0 %
IRL
IRL
1,278 0 %
GRC
GRC
1,224 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
2,387,870 73 %
Chrome
Chrome
441,729 14 %
Other
Other
167,009 5 %
IE 7.0
IE 7.0
108,668 3 %
Firefox
Firefox
90,953 3 %
Safari
Safari
36,026 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,258 0 %
IE 8.0
IE 8.0
6,092 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,233 0 %
IE 11.0
IE 11.0
3,928 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,932 0 %
Opera
Opera
2,048 0 %
Edge
Edge
886 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,530,436 78 %
Linux 412,438 13 %
Windows 7 192,311 6 %
iOS 35,228 1 %
Windows 10 23,482 1 %
Windows 2003 16,210 0 %
XP 15,237 0 %
Windows 8 10,963 0 %
Android 7,427 0 %
Vista 5,835 0 %
FreeBSD 16 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 751
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 299
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
کاردستی 201
gfok.ir 142
موسسه رویش طلایی 90
amazon 82
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
شعر روز مادر کودکانه 46
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 42
داستان در مورد راستگویی 41
کاردستی خروس 40
حافظه ارتباط دهنده 40
کلیپ کودکانه 36
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
کاردستی با کاغذ 32
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 29
داستان راستگویی 27
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
شعر کودکانه روز مادر 25
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
نقاشی صورت کودکان 21
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
کاردستی خروس با مقوا 20
رشد مغز 20
کودکان طلایی 20
شیچیدا 20
0 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
کاردستی جوجه 18
مورچه تنها 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
رویش طلایی کوچولو ها 18
آموزش زبان 18