رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

15 User
3,491,861 User
331 User
2,195 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
03-09 331   User 337   Page
03-08 2,195   User 2,344   Page
03-07 2,215   User 2,412   Page
03-06 2,265   User 2,492   Page
03-05 2,009   User 2,172   Page
03-04 1,940   User 2,207   Page
03-03 2,226   User 2,527   Page
03-02 2,160   User 2,375   Page
03-01 2,102   User 2,303   Page
02-28 2,243   User 3,011   Page
02-27 2,294   User 2,520   Page
02-26 1,968   User 2,174   Page
02-25 1,944   User 2,207   Page
02-24 2,185   User 3,885   Page
02-23 2,309   User 2,480   Page
02-22 2,270   User 2,550   Page
02-21 2,162   User 2,404   Page
02-20 2,268   User 2,592   Page
02-19 1,937   User 2,118   Page
02-18 1,946   User 2,892   Page
02-17 2,140   User 3,732   Page
02-16 2,302   User 5,122   Page
02-15 2,292   User 2,820   Page
02-14 2,147   User 3,861   Page
02-13 2,303   User 5,507   Page
02-12 2,096   User 2,136   Page
02-11 2,132   User 2,191   Page
02-10 2,136   User 2,271   Page
02-09 2,331   User 2,855   Page
02-08 2,487   User 4,320   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
200,582 4 %

Hour 1 To 2
185,941 4 %

Hour 2 To 3
170,284 4 %

Hour 3 To 4
159,645 3 %

Hour 4 To 5
157,373 3 %

Hour 5 To 6
155,212 3 %

Hour 6 To 7
159,325 3 %

Hour 7 To 8
165,265 3 %

Hour 8 To 9
178,339 4 %

Hour 9 To 10
193,804 4 %

Hour 10 To 11
211,808 4 %

Hour 11 To 12
220,737 5 %

Hour 12 To 13
224,375 5 %

Hour 13 To 14
224,515 5 %

Hour 14 To 15
223,963 5 %

Hour 15 To 16
224,379 5 %

Hour 16 To 17
220,493 5 %

Hour 17 To 18
213,266 4 %

Hour 18 To 19
211,577 4 %

Hour 19 To 20
209,982 4 %

Hour 20 To 21
208,980 4 %

Hour 21 To 22
209,501 4 %

Hour 22 To 23
214,234 5 %

Hour 23 To 24
208,502 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
2,356,216 68 %
ZZZ
ZZZ
778,028 22 %
USA
USA
149,611 4 %
ROM
ROM
61,742 2 %
DEU
DEU
52,598 2 %
CHN
CHN
13,025 0 %
RUS
RUS
12,913 0 %
GBR
GBR
8,755 0 %
UKR
UKR
8,022 0 %
CAN
CAN
4,080 0 %
FRA
FRA
3,848 0 %
AUS
AUS
3,711 0 %
DNK
DNK
3,692 0 %
NLD
NLD
2,516 0 %
IND
IND
2,427 0 %
ESP
ESP
1,916 0 %
ITA
ITA
1,479 0 %
EST
EST
1,407 0 %
BRA
BRA
1,403 0 %
GRC
GRC
1,391 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
2,531,346 73 %
Chrome
Chrome
517,996 15 %
Other
Other
168,380 5 %
IE 7.0
IE 7.0
108,677 3 %
Firefox
Firefox
95,154 3 %
Safari
Safari
39,499 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,273 0 %
IE 8.0
IE 8.0
6,115 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,272 0 %
IE 11.0
IE 11.0
3,985 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,940 0 %
Opera
Opera
2,107 0 %
Edge
Edge
919 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,674,326 77 %
Linux 480,108 14 %
Windows 7 196,547 6 %
iOS 38,520 1 %
Windows 10 29,229 1 %
Windows 2003 16,219 0 %
XP 15,416 0 %
Windows 8 12,591 0 %
Android 8,151 0 %
Vista 5,878 0 %
FreeBSD 37 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 751
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 299
کاردستی 221
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
gfok.ir 142
موسسه رویش طلایی 90
amazon 82
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر روز مادر کودکانه 48
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 42
داستان در مورد راستگویی 41
کاردستی خروس 40
حافظه ارتباط دهنده 40
کلیپ کودکانه 36
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
کاردستی با کاغذ 33
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 29
داستان راستگویی 27
شعر کودکانه روز مادر 26
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
نقاشی صورت کودکان 21
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
کاردستی خروس با مقوا 20
رشد مغز 20
کودکان طلایی 20
شیچیدا 20
0 20
کاردستی جوجه 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
کاردستی با کاغذ رنگی 18
مورچه تنها 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
رویش طلایی کوچولو ها 18