رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

26 User
2,735,167 User
1,661 User
2,200 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
02-19 1,661   User 1,885   Page
02-18 2,200   User 2,457   Page
02-17 2,303   User 2,614   Page
02-16 2,659   User 2,924   Page
02-15 3,725   User 4,238   Page
02-14 3,290   User 3,611   Page
02-13 2,530   User 2,754   Page
02-12 2,734   User 3,069   Page
02-11 1,870   User 2,050   Page
02-10 2,566   User 3,001   Page
02-09 2,703   User 2,949   Page
02-08 2,642   User 3,037   Page
02-07 2,447   User 2,701   Page
02-06 2,196   User 2,398   Page
02-05 2,206   User 2,417   Page
02-04 2,383   User 2,679   Page
02-03 1,578   User 1,902   Page
02-02 1,212   User 1,305   Page
02-01 2,545   User 2,798   Page
01-31 2,303   User 2,590   Page
01-30 2,110   User 2,190   Page
01-29 2,034   User 2,208   Page
01-28 2,065   User 2,231   Page
01-27 2,321   User 2,646   Page
01-26 2,314   User 2,642   Page
01-25 2,303   User 2,549   Page
01-24 2,068   User 2,202   Page
01-23 1,953   User 2,097   Page
01-22 2,117   User 2,427   Page
01-21 2,283   User 2,601   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
164,187 4 %

Hour 1 To 2
153,524 4 %

Hour 2 To 3
141,298 4 %

Hour 3 To 4
133,444 3 %

Hour 4 To 5
131,932 3 %

Hour 5 To 6
130,535 3 %

Hour 6 To 7
134,450 3 %

Hour 7 To 8
139,677 4 %

Hour 8 To 9
148,550 4 %

Hour 9 To 10
161,112 4 %

Hour 10 To 11
175,402 4 %

Hour 11 To 12
179,958 5 %

Hour 12 To 13
183,508 5 %

Hour 13 To 14
183,455 5 %

Hour 14 To 15
182,533 5 %

Hour 15 To 16
182,273 5 %

Hour 16 To 17
178,326 5 %

Hour 17 To 18
173,817 4 %

Hour 18 To 19
172,748 4 %

Hour 19 To 20
172,087 4 %

Hour 20 To 21
171,578 4 %

Hour 21 To 22
171,156 4 %

Hour 22 To 23
175,891 4 %

Hour 23 To 24
171,009 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
1,694,738 62 %
ZZZ
ZZZ
768,143 28 %
USA
USA
133,431 5 %
DEU
DEU
34,230 1 %
ROM
ROM
33,935 1 %
CHN
CHN
11,040 0 %
RUS
RUS
9,240 0 %
UKR
UKR
6,828 0 %
GBR
GBR
5,842 0 %
FRA
FRA
3,224 0 %
CAN
CAN
3,223 0 %
DNK
DNK
2,310 0 %
AUS
AUS
2,263 0 %
NLD
NLD
1,963 0 %
BRA
BRA
1,348 0 %
IND
IND
1,237 0 %
ITA
ITA
1,237 0 %
IRL
IRL
1,140 0 %
ESP
ESP
985 0 %
GRC
GRC
845 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
1,991,397 73 %
Chrome
Chrome
334,311 12 %
Other
Other
164,829 6 %
IE 7.0
IE 7.0
108,632 4 %
Firefox
Firefox
79,939 3 %
Safari
Safari
28,330 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,174 0 %
IE 8.0
IE 8.0
5,283 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,114 0 %
IE 11.0
IE 11.0
3,658 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,885 0 %
Opera
Opera
1,792 0 %
Edge
Edge
693 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,133,889 78 %
Linux 313,517 12 %
Windows 7 183,122 7 %
iOS 27,651 1 %
Windows 2003 16,205 1 %
XP 14,654 1 %
Windows 10 14,645 1 %
Windows 8 9,150 0 %
Android 6,147 0 %
Vista 5,740 0 %
FreeBSD 7 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 750
www.gfok.ir 332
رویش طلایی 299
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
gfok.ir 142
موسسه رویش طلایی 90
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
amazon 63
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
شعر روز مادر کودکانه 46
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
کاردستی 41
داستان در مورد راستگویی 41
حافظه ارتباط دهنده 40
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 40
کاردستی خروس 36
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
کلیپ کودکانه 32
موسسه رویش 30
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 28
ماندالا 26
ادرس 25
همایش 25
شعر کودکانه روز مادر 25
داستان عید نوروز 25
کاردستی با کاغذ 24
داستان راستگویی 22
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
کاردستی خروس با مقوا 20
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
رشد مغز 20
شیچیدا 20
کودکان طلایی 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
مورچه تنها 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
نقاشی صورت کودکان 18
0 18
رویش طلایی کوچولو ها 18
آموزش زبان 18
حکایت مورچه و شفیره 18