رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

22 User
2,994,738 User
1,669 User
1,719 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
07-11 1,669   User 1,798   Page
07-10 1,719   User 1,882   Page
07-09 1,744   User 1,968   Page
07-08 1,725   User 1,999   Page
07-07 1,833   User 2,015   Page
07-06 1,721   User 1,863   Page
07-05 1,669   User 1,726   Page
07-04 1,643   User 1,675   Page
07-03 1,702   User 1,919   Page
07-02 1,713   User 1,794   Page
07-01 1,727   User 1,862   Page
06-30 1,827   User 2,081   Page
06-29 1,766   User 1,972   Page
06-28 1,734   User 1,871   Page
06-27 1,706   User 1,910   Page
06-26 1,768   User 1,883   Page
06-25 637   User 673   Page
06-24 1,809   User 1,832   Page
06-23 1,488   User 1,528   Page
06-22 1,715   User 1,777   Page
06-21 1,815   User 1,970   Page
06-20 1,748   User 2,007   Page
06-19 1,655   User 1,716   Page
06-18 1,763   User 1,854   Page
06-17 1,671   User 1,779   Page
06-16 1,457   User 1,576   Page
06-15 1,521   User 1,693   Page
06-14 1,473   User 1,588   Page
06-13 145   User 186   Page
06-12 409   User 416   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
177,814 4 %

Hour 1 To 2
165,743 4 %

Hour 2 To 3
152,036 4 %

Hour 3 To 4
143,029 3 %

Hour 4 To 5
140,983 3 %

Hour 5 To 6
139,522 3 %

Hour 6 To 7
142,906 3 %

Hour 7 To 8
148,057 4 %

Hour 8 To 9
157,620 4 %

Hour 9 To 10
171,453 4 %

Hour 10 To 11
186,921 4 %

Hour 11 To 12
193,646 5 %

Hour 12 To 13
198,082 5 %

Hour 13 To 14
197,831 5 %

Hour 14 To 15
196,600 5 %

Hour 15 To 16
197,316 5 %

Hour 16 To 17
193,149 5 %

Hour 17 To 18
187,251 4 %

Hour 18 To 19
186,400 4 %

Hour 19 To 20
184,889 4 %

Hour 20 To 21
184,318 4 %

Hour 21 To 22
184,379 4 %

Hour 22 To 23
189,108 4 %

Hour 23 To 24
184,085 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
1,923,019 65 %
ZZZ
ZZZ
771,638 26 %
USA
USA
139,402 5 %
ROM
ROM
42,046 1 %
DEU
DEU
40,556 1 %
CHN
CHN
11,723 0 %
RUS
RUS
10,352 0 %
UKR
UKR
7,015 0 %
GBR
GBR
6,802 0 %
CAN
CAN
3,616 0 %
FRA
FRA
3,470 0 %
DNK
DNK
2,842 0 %
AUS
AUS
2,724 0 %
NLD
NLD
2,178 0 %
BRA
BRA
1,381 0 %
IND
IND
1,368 0 %
ITA
ITA
1,349 0 %
ESP
ESP
1,322 0 %
IRL
IRL
1,240 0 %
GRC
GRC
1,014 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
2,183,116 73 %
Chrome
Chrome
388,995 13 %
Other
Other
165,848 6 %
IE 7.0
IE 7.0
108,658 4 %
Firefox
Firefox
86,519 3 %
Safari
Safari
32,670 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,228 0 %
IE 8.0
IE 8.0
5,576 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,224 0 %
IE 11.0
IE 11.0
3,797 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,911 0 %
Opera
Opera
1,959 0 %
Edge
Edge
833 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,325,235 78 %
Linux 366,141 12 %
Windows 7 187,241 6 %
iOS 32,023 1 %
Windows 10 18,656 1 %
Windows 2003 16,209 1 %
XP 14,978 1 %
Windows 8 10,015 0 %
Android 6,875 0 %
Vista 5,784 0 %
FreeBSD 8 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 751
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 299
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
کاردستی 149
gfok.ir 142
موسسه رویش طلایی 90
amazon 75
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
شعر روز مادر کودکانه 46
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 42
داستان در مورد راستگویی 41
حافظه ارتباط دهنده 40
کاردستی خروس 39
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
کلیپ کودکانه 34
کاردستی با کاغذ 31
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 29
داستان راستگویی 27
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
شعر کودکانه روز مادر 25
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
کاردستی خروس با مقوا 20
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
رشد مغز 20
شیچیدا 20
0 19
کودکان طلایی 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
مورچه تنها 18
نقاشی صورت کودکان 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
رویش طلایی کوچولو ها 18
آموزش زبان 18
حکایت مورچه و شفیره 18