رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

18 User
3,117,543 User
1,481 User
1,750 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
09-19 1,481   User 1,543   Page
09-18 1,750   User 1,778   Page
09-17 1,745   User 1,778   Page
09-16 1,857   User 2,079   Page
09-15 1,849   User 1,999   Page
09-14 1,921   User 2,210   Page
09-13 1,710   User 1,814   Page
09-12 1,713   User 1,885   Page
09-11 1,696   User 1,739   Page
09-10 1,727   User 1,787   Page
09-09 1,659   User 1,776   Page
09-08 1,755   User 1,933   Page
09-07 1,863   User 2,002   Page
09-06 1,777   User 1,913   Page
09-05 1,663   User 1,783   Page
09-04 1,652   User 1,762   Page
09-03 1,665   User 1,819   Page
09-02 1,734   User 1,905   Page
09-01 1,771   User 1,830   Page
08-31 1,792   User 1,929   Page
08-30 1,727   User 1,764   Page
08-29 1,665   User 1,860   Page
08-28 1,703   User 1,785   Page
08-27 1,680   User 1,826   Page
08-26 1,776   User 1,905   Page
08-25 1,783   User 1,895   Page
08-24 1,774   User 1,878   Page
08-23 1,848   User 1,919   Page
08-22 1,861   User 1,985   Page
08-21 1,778   User 1,953   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
183,441 4 %

Hour 1 To 2
170,955 4 %

Hour 2 To 3
156,956 4 %

Hour 3 To 4
147,657 3 %

Hour 4 To 5
145,527 3 %

Hour 5 To 6
144,013 3 %

Hour 6 To 7
147,509 3 %

Hour 7 To 8
152,688 4 %

Hour 8 To 9
162,663 4 %

Hour 9 To 10
176,635 4 %

Hour 10 To 11
192,697 4 %

Hour 11 To 12
199,835 5 %

Hour 12 To 13
204,632 5 %

Hour 13 To 14
204,018 5 %

Hour 14 To 15
202,664 5 %

Hour 15 To 16
203,645 5 %

Hour 16 To 17
199,560 5 %

Hour 17 To 18
193,529 4 %

Hour 18 To 19
192,473 4 %

Hour 19 To 20
190,461 4 %

Hour 20 To 21
189,845 4 %

Hour 21 To 22
190,042 4 %

Hour 22 To 23
194,830 4 %

Hour 23 To 24
189,850 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
2,035,402 66 %
ZZZ
ZZZ
772,786 25 %
USA
USA
141,566 5 %
ROM
ROM
44,872 1 %
DEU
DEU
42,029 1 %
CHN
CHN
11,894 0 %
RUS
RUS
10,699 0 %
GBR
GBR
7,352 0 %
UKR
UKR
7,311 0 %
CAN
CAN
3,743 0 %
FRA
FRA
3,524 0 %
DNK
DNK
2,956 0 %
AUS
AUS
2,859 0 %
NLD
NLD
2,239 0 %
ESP
ESP
1,487 0 %
IND
IND
1,390 0 %
BRA
BRA
1,389 0 %
ITA
ITA
1,371 0 %
IRL
IRL
1,265 0 %
GRC
GRC
1,045 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
2,284,271 73 %
Chrome
Chrome
406,556 13 %
Other
Other
166,272 5 %
IE 7.0
IE 7.0
108,667 3 %
Firefox
Firefox
88,275 3 %
Safari
Safari
34,143 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,236 0 %
IE 8.0
IE 8.0
5,602 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,227 0 %
IE 11.0
IE 11.0
3,858 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,918 0 %
Opera
Opera
1,987 0 %
Edge
Edge
858 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,426,492 78 %
Linux 381,055 12 %
Windows 7 189,117 6 %
iOS 33,454 1 %
Windows 10 20,689 1 %
Windows 2003 16,209 1 %
XP 15,084 0 %
Windows 8 10,354 0 %
Android 7,087 0 %
Vista 5,793 0 %
FreeBSD 8 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 751
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 299
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
کاردستی 187
gfok.ir 142
موسسه رویش طلایی 90
amazon 82
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
شعر روز مادر کودکانه 46
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 42
داستان در مورد راستگویی 41
کاردستی خروس 40
حافظه ارتباط دهنده 40
کلیپ کودکانه 35
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
کاردستی با کاغذ 31
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 29
داستان راستگویی 27
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
شعر کودکانه روز مادر 25
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
نقاشی صورت کودکان 21
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
کاردستی خروس با مقوا 20
رشد مغز 20
کودکان طلایی 20
شیچیدا 20
0 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
مورچه تنها 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
رویش طلایی کوچولو ها 18
آموزش زبان 18
حکایت مورچه و شفیره 18