رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

11 User
2,836,414 User
1,359 User
2,059 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
04-10 1,359   User 1,583   Page
04-09 2,059   User 2,285   Page
04-08 2,123   User 2,332   Page
04-07 2,164   User 2,584   Page
04-06 2,249   User 2,530   Page
04-05 2,383   User 2,832   Page
04-04 2,323   User 2,575   Page
04-03 2,253   User 2,475   Page
04-02 2,205   User 2,465   Page
04-01 2,212   User 2,509   Page
03-31 2,486   User 2,824   Page
03-30 2,415   User 2,696   Page
03-29 2,277   User 2,555   Page
03-28 2,143   User 2,474   Page
03-27 2,012   User 2,267   Page
03-26 2,048   User 2,368   Page
03-25 1,810   User 2,095   Page
03-24 1,996   User 2,149   Page
03-23 2,004   User 2,176   Page
03-22 2,000   User 2,247   Page
03-21 1,801   User 1,894   Page
03-20 1,813   User 2,055   Page
03-19 1,857   User 1,989   Page
03-18 1,908   User 2,115   Page
03-17 1,921   User 2,140   Page
03-16 2,015   User 2,190   Page
03-15 2,067   User 2,299   Page
03-14 1,936   User 2,120   Page
03-13 1,885   User 2,045   Page
03-12 1,940   User 2,180   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
169,609 4 %

Hour 1 To 2
158,284 4 %

Hour 2 To 3
145,432 4 %

Hour 3 To 4
137,037 3 %

Hour 4 To 5
135,376 3 %

Hour 5 To 6
133,875 3 %

Hour 6 To 7
137,779 3 %

Hour 7 To 8
143,024 4 %

Hour 8 To 9
152,120 4 %

Hour 9 To 10
165,070 4 %

Hour 10 To 11
179,777 4 %

Hour 11 To 12
185,071 5 %

Hour 12 To 13
188,667 5 %

Hour 13 To 14
188,855 5 %

Hour 14 To 15
187,729 5 %

Hour 15 To 16
188,160 5 %

Hour 16 To 17
183,869 5 %

Hour 17 To 18
178,832 4 %

Hour 18 To 19
177,738 4 %

Hour 19 To 20
177,077 4 %

Hour 20 To 21
176,853 4 %

Hour 21 To 22
176,445 4 %

Hour 22 To 23
181,123 5 %

Hour 23 To 24
176,289 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
1,782,909 63 %
ZZZ
ZZZ
769,823 27 %
USA
USA
135,711 5 %
DEU
DEU
37,289 1 %
ROM
ROM
36,871 1 %
CHN
CHN
11,459 0 %
RUS
RUS
9,707 0 %
UKR
UKR
6,888 0 %
GBR
GBR
6,200 0 %
CAN
CAN
3,355 0 %
FRA
FRA
3,319 0 %
DNK
DNK
2,487 0 %
AUS
AUS
2,451 0 %
NLD
NLD
2,064 0 %
BRA
BRA
1,362 0 %
ITA
ITA
1,288 0 %
IND
IND
1,272 0 %
IRL
IRL
1,215 0 %
ESP
ESP
1,123 0 %
GRC
GRC
906 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
2,064,122 73 %
Chrome
Chrome
358,272 13 %
Other
Other
165,123 6 %
IE 7.0
IE 7.0
108,636 4 %
Firefox
Firefox
81,893 3 %
Safari
Safari
30,167 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,200 0 %
IE 8.0
IE 8.0
5,446 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,127 0 %
IE 11.0
IE 11.0
3,699 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,898 0 %
Opera
Opera
1,838 0 %
Edge
Edge
729 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,206,199 78 %
Linux 336,122 12 %
Windows 7 184,675 7 %
iOS 29,512 1 %
Windows 10 16,252 1 %
Windows 2003 16,205 1 %
XP 14,798 1 %
Windows 8 9,408 0 %
Android 6,464 0 %
Vista 5,759 0 %
FreeBSD 8 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 750
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 299
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
gfok.ir 142
موسسه رویش طلایی 90
کاردستی 79
amazon 69
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
شعر روز مادر کودکانه 46
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان در مورد راستگویی 41
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 41
حافظه ارتباط دهنده 40
کاردستی خروس 39
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
کلیپ کودکانه 33
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 28
داستان راستگویی 27
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
شعر کودکانه روز مادر 25
کاردستی با کاغذ 24
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
کاردستی خروس با مقوا 20
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
رشد مغز 20
شیچیدا 20
کودکان طلایی 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
مورچه تنها 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
نقاشی صورت کودکان 18
0 18
رویش طلایی کوچولو ها 18
آموزش زبان 18
حکایت مورچه و شفیره 18